GREEN CARE

BRAHETROLLEBORG
KONTAKT OS
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Vi tilbyder uddannelse inden for landbrug, heste, skov & jagt, have & anlæg 

Få uddannelse i praksis

Brahetrolleborg Green Care holder til på Dalum Landbrugsskole afd. Korinth, som ligger i udkanten af byen Korinth i Faaborg Midtfyn Kommune. Vi er nærmeste nabo til Brahetrolleborg Slot og omgivet af slotsparken, skov, marker, søer og enge. Vi samarbejder med lokale landmænd og råder over gode undervisningsfaciliteter, samt værksteder, fællesrum, gymnastiksal m.v.. 

Få papir på det du kan

Øg dine muligheder for beskæftigelse

Hos os kan du få OCN-beviser på dine praktiske færdigheder og kompetencer

STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Vores hverdag

Vi starter hver dag kl. 08.00 og slutter kl. 15.00 – om fredagen kl. 13.00. Hver dag fra kl. 08.00 til 08.30 mødes vi til fælles morgenmad, hvor dagens forløb gennemgås, så vi har et godt udgangspunkt. Herefter deltager man i aktiviteterne på linjerne. Vi prioriterer små hold på linjerne, da det skaber de bedst mulige forudsætninger for at støtte den enkelte elev og samtidig skaber et roligt og forudsigeligt undervisningsmiljø. 
Som elev på vores STU vil du i perioder få mulighed for at komme i erhvervspraktik.

Vi spiser frokost fra kl. 12.00 til 12.45. Eleverne hjælper skiftevis med at lave maden, rydde til side og vaske op. 
Efter frokost fortsætter man aktiviteter på de forskellige linjer eller får undervisning i relevante fag/aktiviteter fx botræning, alt efter behov. Kl. 14.30 får eleverne fri og har pause til kl. 16, hvorefter der er forskellige aktiviteter.

Om eftermiddagen og aftenen benytter vi os af de lokale fritidstilbud i Korinth. Heriblandt kulturhusets faciliteter, som rummer biograf, teater, IT-værksted med E-sport, håndarbejds-café og ungdomsklub. Derudover benytter vi idrætshallens faciliteter, der består af et helt nyindrettet fitnesslokale, indendørs- og udendørs baner til fodbold, håndbold, badminton og multibane. Som elev på vores STU har du mulighed for at bo i et mindre bofællesskab med 6-7 andre unge. Bofællesskabet ligger centralt i Korinth by, hvor der er gåafstand til alt.

STU hos Brahetrolleborg Green Care

Landbrugslinjen

Hvad laver vi på landbrugslinjen?

På landbrugslinjen lærer vi, mens vi arbejder med tingene. Derfor foregår undervisningen udenfor mens man er i gang med de praktiske aktiviteter.

Vi har en lille kødkvægsbesætning, som dagligt skal fodres og tilses. Vi henter wrap-baller med vores traktor og indimellem laver vi indhegning. Vi laver ligeledes naturpleje.

Vi har jord, der skal passes i vækstsæsonen, hvor der skal harves, pløjes, sås afgrøder og høstes. Vi har en en veterantraktor, som vi i samarbejde med en lokal veterantraktorforening har istandsat. Arbejdet med denne traktor har vi bl.a. brugt til at vise, hvordan en benzinmotor virker og vedligeholdes.

Om vinteren laver vi ligeledes brænde og vedligehold.

 

 

Et forpligtende fællesskab

På STUen bliver eleverne en del af en solid landbrugskultur, hvor det forpligtigende fællesskab er kendetegnende. Både dyr og mennesker er afhængige af hinanden. Vi har en daglig rytme, der skal følges, så dyrene fodres og arbejdet i marken passes. Dette kan lade sig gøre, når vi, elever og personale, i fællesskab løfter opgaven. Lærere og praktikværter går forest som rollemodeller og tager del i det praktiske arbejde, og lære fra sig gennem mesterlære og situeret læring, hvor undervisningen foregår, mens vi fx fodre dyrene eller reparere en traktor i maskinhuset.

Samarbejde med landbrugsskoler

 Vi har et tæt samarbejde med vores lokale landbrugsskoler, hvor du kan tage traktorkørekort. forskellige certifikater og kurser, alt efter interesse og behov. 

Praktikforløb hos lokale landmænd

Vi samarbejder med en række lokale landmænd, som har mulighed for at tage mod praktikanter fra vores STU. Undervisningen på STUen giver eleverne en forståelse for arbejdsoopgaverne i praksis og de praktiske færdigheder eleverne lærer i dagligdagen på STUen, gør at de blliver en del af gårdens team og hurtigt er med i arbejdet på den enkelte gård. 

I job efter STU´en?

Efter 2  1/2 år på uddannelsen hos os, kommer du i udslusningspraktik, hvor du arbejder det sted, hvor vi forventer, der er mulighed for efterfølgende ansættelse. Det er afgørende at vi finder det rette match mellem elev og arbejdsplads. Gennem et grundigt forarbejde, hvor den unges ressourcer og behov for skånehensyn, samt fremtidig boform afdækkes, får vi et godt udgangspunkt for at skabe gode løsninger. Vi mener der er plads til os alle på arbejdsmarkedet. Det handler om at finde den rette arbejdsplads. Vores erhvervsvejleder arbejder målrettet på at finde det rette match mellem arbejdsgiver og elev.

STU hos Brahetrolleborg Green Care

Hestelinjen

Vi har heste og har du din egen, har vi plads til den
Vores Hestelinje har gode faciliteter til rådighed bestående af 2 ridehaller, en springbane, en dressurbane, en round-pen og en hestestald med plads til 42 heste. Der er ligeledes ca. 75 km ridesti i vores nærområde.  Vi råder over et passende antal rideheste og det er ligeledes muligt at medbringe egen hest under STU-forløbet.
Hvad lærer man på Hestelinjen?

Vores dagligdag foregår ude i praksis sammen med hestene, hvor hestene skal fodres, tilses og motioneres. Undervisningen er tilrettelagt, således at du efter endt STU, har en grundlæggende viden og praktiske færdigheder omkring hestehold. Vi lærer bl.a. om den daglige pleje, fodring, anatomi, forskellige former for træning, hestens adfærd, sundhed og sygdom m.m. Hvis du drømmer om at arbejde i en hestestald eller gerne vil lære at passe og træne heste, så er Hestelinjen noget for dig. Du har ligeledes mulighed for at ride i din fritid. 

 

Et forpligtende fællesskab

På STUen bliver eleverne en del af en solid landbrugskultur, hvor det forpligtigende fællesskab er kendetegnende. Både dyr og mennesker er afhængige af hinanden. Vi har en daglig rytme, der skal følges, så dyrene fodres, hestene trænes og arbejdet i marken passes. Dette kan lade sig gøre, når vi, elever og personale, i fællesskab løfter opgaven. Lærere og praktikværter går forest som rollemodeller og tager del i det praktiske arbejde, og lære fra sig gennem mesterlære og situeret læring, hvor undervisningen foregår, mens vi fx fodre dyrene eller reparere en traktor i maskinhuset.

Samarbejde med landbrugsskoler

Vi har et tæt samarbejde med vores lokale landbrugsskoler, hvor du kan tage traktorkørekort. forskellige certifikater og kurser, alt efter interesse og behov. 

Praktikforløb

Vi samarbejder med en række landmænd og stutterier, som har mulighed for at tage mod praktikanter fra vores STU. Undervisningen på STUen giver eleverne en forståelse for arbejdsopgaverne i praksis og de praktiske færdigheder eleverne lærer i dagligdagen på STUen, gør at de bliver en del af gårdens team og hurtigt er med i arbejdet på den enkelte gård. Ligeledes er det muligt at få praktikforløb i den store hestestald Brahetrolleborg Green Cares har tilrådighed gennem samarbejdet med Dalum landbrugsskole afd. Korinth.

Når du er færdig med STU´en?

Efter 2  1/2 år på uddannelsen hos os, kommer du i udslusningspraktik, hvor du arbejder det sted, hvor vi forventer, der er mulighed for efterfølgende beskæftigelse . Det er afgørende ,at vi finder det rette match mellem elev og arbejdsplads. Gennem et grundigt forarbejde, hvor den unges ressourcer og behov for skånehensyn, samt fremtidig boform afdækkes, får vi et godt udgangspunkt for at skabe gode helhedsorienterede løsninger. Vi mener der er plads til os alle på arbejdsmarkedet. Det handler om at finde den rette arbejdsplads. Vores erhvervsvejleder arbejder målrettet på at finde det rette match mellem arbejdsgiver og elev.

STU hos Brahetrolleborg Green Care

Skov & jagt-linjen

Hvad lærer man på Skov & jagt-linjen?

Vores dagligdag foregår meget af tiden udenfor, hvor vi arbejder med grundlæggende kendskab til skovens dyr og planter, vildtpleje og pleje af skoven. Du får mulighed for at lære at anvende motorsav, lære at fælde træer og har mulighed for at tage jagttegn.

 

Et forpligtende fællesskab

På STUen bliver eleverne en del af et forpligtigende fællesskab, hvor dyr og mennesker er afhængige af hinanden. Vi har en daglig rytme på STUen, der skal følges, så dyrene fodres, hestene trænes, arbejdet i marken passes og aktiviteterne omkring skoven og jagten ligeledes skal tilgodeses. Dette kan lade sig gøre, når vi, elever og personale, i fællesskab løfter opgaven. Lærere og praktikværter går forest som rollemodeller og tager del i det praktiske arbejde, og lære fra sig gennem mesterlære og situeret læring, hvor undervisningen foregår, mens vi fx fodre dyrene eller er på jagt i skoven.

STU hos Brahetrolleborg Green Care

Have & anlægs-linjen

Hvad lærer man på have & Anlægs linjen?

Vores dagligdag foregår udenfor, hvor vi arbejder med grundlæggende kendskab til havens planter, træer og dyreliv. Du lærer at så og forspire dine egne planter, dyrke grøntsager, bær og frugter. Du får mulighed for at lære køre med motorsav, at fælde træer og anvende de forskellige småmaskiner, som er nyttige når man anlægger, vedligeholder og passer have. 

 

Et forpligtende fællesskab

På STUen bliver eleverne en del af et forpligtigende fællesskab, hvor dyr og mennesker er afhængige af hinanden. Vi har en daglig rytme på STUen, der skal følges, så dyrene fodres, hestene trænes, arbejdet i marken passes og aktiviteterne omkring skoven og jagten ligeledes skal tilgodeses. Dette kan lade sig gøre, når vi, elever og personale, i fællesskab løfter opgaven. Lærere og praktikværter går forest som rollemodeller og tager del i det praktiske arbejde, og lære fra sig gennem mesterlære og situeret læring, hvor undervisningen foregår, mens vi fx fodre dyrene eller er på jagt i skoven.

BRAHETROLLEBORG

KONTAKT OS

Henrik B. Wedell

Forstander

T: +45 70272728
M: info@btgc.dk

Christina Jensen

Pædagogmedhjælper

T: +45 
M: cj@btgc.dk

MICHAEL LUND

Faglærer (Landbrug) 

T: +45 
M: ml@btgc.dk

Mads Petersen

Lærer + faglærer (Landbrug)

T: +45 
M: mp@btcg.dk

Carina Hansen

Faglærer (Heste) 

T: +45 
M: ch@btgc.dk

Connie Ryager

Pædagogmedhjælper (Botilbud)

T: +45
M: cr@btgc.dk

BRAHETROLLEBORG GREEN CARE

SEND EN BESKED

2 + 9 =

TELEFON & EMAIL

+45 70 27 27 28
info@btgc.dk

KONTORTID

Man-fre: 8.00-16.00
Weekend: Lukket

ADRESSE

Spanget 7
5600 Faaborg

HAR DU SPØRGSMÅL?

TELEFON 70272728